042 250 55 00
Sekretariat

Dla rodziców

Zasady przyjęć:

Kroki dotyczące zapisania dziecka do szkoły:

1. Zapisanie dziecka na listę chętnych w sekretariacie szkoły.

2. Wypełnienie kwestionariusza osobowego pobranego ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły.

3. Zapoznanie się z dokumentacją szkoły – statut.

4. Rozmowa Dyrekcji z rodzicami (rodzicem) oraz z dzieckiem.

5. Podpisanie kontraktu z rodzicami.

6. Wpłata wpisowego.

Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich powyżej wymienionych warunków przyjęcia.

Opłaty za naukę:

Czesne 680,00 zł przez 12 miesięcy.
Wpisowe 1 200,00 zł jednorazowa (bezzwrotna) wpłata na okres nauki w Szkole Podstawowej.
W ramach czesnego: zajęcia dydaktyczne, językowe, sportowe, basen, podwieczorki, podręczniki (wielokrotnego użytku), opiekę świetlicową, edukację przez ruch.