042 250 55 00
Sekretariat

O Szkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej ŁÓDKA Dalton School
MARIA GIEŁZAK
email: sekretariat@dalton-lodka.pl
tel. kont. 42 250 55 00, 512 203 508

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym”
– Jan Paweł II

Ja i moi Nauczyciele chcemy zaprosić Was do wyjątkowej placówki – Szkoły Podstawowej Łódka Dalton School.

Wzrastamy na tradycji pierwszej daltońskiej szkoły w Łodzi. Rada Pedagogiczna to grupa pedagogów z pasją, sprawdzonych także w momentach trudnych, dla których dobro dziecka jest wartością najwyższą. Dbają nie tylko o to, by przekazać swoim wychowankom maksimum wiedzy i umiejętności, ale też pragną Im zapewnić pełny rozwój, wiarę w siebie i optymizm, tak potrzebne do startu w przyszłość.

Szkolny system nauczania oparty jest na planie daltońskim. Nauczyciele posiadają umiejętność pracy zgodnie z założeniami tego nurtu pedagogiki, kształtującego takie cechy jak samodzielność, odpowiedzialność, współpracę i umiejętność refleksji. Wspaniałe warunki lokalowe i mało liczebne klasy sprzyjają szybkiemu nawiązywaniu kontaktów i efektywnej nauce.

Jesteśmy pewni, że nasi wychowankowie pokochają tę szkołę, poczują, że jest dla nich drugim domem, odnajdą tu swoich mistrzów i przyjaciół, a przede wszystkim docenią ją jako wspaniałe miejsce startowe do dalszej edukacji.

Pamiętamy o naszych początkach, o wspaniałym rozkwicie, ale też wiemy, że szkole nie udało się uniknąć momentów trudnych. Wyciągamy wnioski, uczymy się.

Pragniemy Was zapewnić, że nasza szkoła jest dla wszystkich swoich wychowanków miejscem ciepłym, życzliwym i bezpiecznym, gdzie każde dziecko ma szansę odnaleźć siebie, poczuć się ważnym, szanowanym i docenianym.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną i do odwiedzenia szkoły. Każdego dnia jesteśmy do Państwa dyspozycji, służąc informacją i oprowadzając po jej wnętrzach.

Będzie nam miło gościć Was w naszych progach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Łódka Dalton School
Maria Giełzak
i Rada Pedagogiczna tej wyjątkowej placówki.

***

 • ŁÓDKA  powstała z myślą o dzieciach oraz ich indywidualnych potrzebach. Jej kadrę tworzą nauczyciele, których przepełnia pasja oraz zaangażowanie w pracę nad rozwijaniem niezależności oraz samodzielności podopiecznych.
 • Dziecko w naszej szkole jest liderem – pracuje w obszarze własnych zainteresowań a nauczyciel za nim podąża, motywuje oraz wspiera w razie takiej potrzeby.
 • Szanujemy dziecko oraz jego indywidualność, dlatego stawiamy na angażowanie go w różnorodne działania, dzięki czemu rozwijamy jego zdolności, bądź odkrywamy nowe.
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych oraz atrakcji to największe atuty naszej szkoły, dzięki którym dzieci są zawsze uśmiechnięte i pochłonięte pasją twórczą.
 • Nasza placówka, łącząc elementy pedagogiki Marii Montessori z metodą Planu Daltońskiego, stawia sobie za cel rozwijanie u podopiecznych samodzielności, niezależności i umiejętności współpracy, czyli tych kompetencji, które są niezbędne do odnalezienia się w dorosłym życiu.

LOGO SZKOŁY

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

MUNDUREK SZKOLNY

W Łódka Dalton School lubimy wyglądać elegancko!

To dlatego w naszej szkole obowiązuje dzień mundurka.

Jest to poniedziałek, w ten dzień każdy zobowiązany jest do bycia ubranym w granatową koszulkę z logo naszej szkoły – bo to właśnie nasz mundurek. Do tego chłopcy powinni mieć na sobie spodnie w ciemnym kolorze, a dziewczynki spódniczki bądź również spodnie.

W pozostałe dni powinniśmy mieć doczepioną do koszulki tarczę, również z logo szkoły.

Bycie członkiem załogi naszej Łódki zobowiązuje do przestrzegania tych zasad, ale dla nas to żaden problem !

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20190401_110104.jpg

Uczniowie klas 2 i 3 w koszulkach – mundurkach.

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20190401_110110.jpg

Uczennica klasy 3 w mundurku z logo naszej szkoły.

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_8703.jpg

Uczennica klasy 3 z tarczą szkolną.

 

HYMN SZKOŁY

Słowa: Panie Paulina Oczkowska-Korpecka oraz Anna Wójcik

Muzyka: Pani Emilia Jurczak

Hymn ŁÓDKI

 

Edukacja to podstawa,

Ziarno plon w przyszłości da.

Tu nauka to zabawa,

Radość sprawia nam co dnia.

 

Ref. Sztandar z dumą Twój nosimy,

Szkoło nasza rośnij wraz

My ci chluby przysporzymy

Dzisiaj oraz w przyszły czas.

 

Samodzielność to zaleta

Każdy z nas już o tym wie.

Współpracować tu z kolegą,

Szybko nauczymy się.

 

Ref. Sztandar z dumą Twój nosimy, (…)

 

W grupie siła każdy powie,

Ruszmy odpowiedzialnie w świat

W naszym sercu każdy człowiek

To jest siostra albo brat.

 

Ref. Sztandar z dumą Twój nosimy, (…)

HYMN NUTY

 

 

HELEN PARKHURST

Urodziła się w 1887 roku. Była amerykańską nauczycielką, twórczynią systemu indywidualnej pracy uczniów zwanego planem daltońskim. Pomysł indywidualizacji pracy pojawił się w 1905 roku, gdy Helen Parkhurst miała pod opieką czterdzieścioro dzieci w jednej klasie ale zróżnicowanych wiekowo.

Podzieliła swoją salę szkolną na kilka oddziałów edukacyjnych, wyposażonych w pomoce naukowe , materiały i książki. Uczniowie samodzielnie opracowywali wyznaczone im przez nauczycielkę zadania. Wprowadzenie w życie właściwej metody planu daltońskiego nastąpiło w roku 1919 i 1920. W miasteczku Dalton ( w stanie Massachussets) powsała szkoła oparta na nowych zasadach organizacji pracy ucznia i stąd właśnie pochodzi nazwa Dalton Plan. Helen Parkhurst swoje doświadczenia opisała w książce Wykształcenie według planu daltońskiego. 

IDEA PLANU DALTOŃSKIEGO

Plan daltoński to koncepcja pracy i organizacji procesu uczenia się, oparta na następujących filarach:

 • samodzielności,
 • odpowiedzialności,
 • współpracy,
 • refleksji,

Polega on na indywidualnej pracy dziecka podczas realizowania zadań, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości. Plan daltoński rozwija poczucie niezależności, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości. Jednocześnie, kształtuje umiejętność współpracy, poczucia przynależności, empatii i pracy zespołowej. Nasza szkoła, realizując założenia planu daltońskiego, pomaga w zdobywaniu kompetencji, niezbędnych każdemu człowiekowi do odnalezienia się w dorosłym życiu, we współczesnym świecie.

Filary planu daltońskiego

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że uczniowie rozwijają umiejętność samodzielnego dochodzenia do rozwiązania jakiegoś zadania, bądź rozstrzygnięcia sytuacji problemowej. Ponadto, samodzielna praca bardzo dobrze wpływa na motywację uczniów. Dzięki wspieraniu samodzielności, zyskują wiedzę na temat własnych możliwości i tego w jaki sposób je wykorzystywać. Gdy uczniowie pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie a nauczyciel ma więcej czasu, aby pomagać tym, którzy tego potrzebują.

Odpowiedzialność pojęcie to integralnie zazębia się z samodzielnością i oznacza danie uczniowi możliwości decydowania o sobie oraz o działaniach jakie podejmuje. To przekazywanie mu odpowiedzialności za proces kształcenia, dzięki czemu rozwija się jako samodzielna jednostka, zdolna do funkcjonowania we współczesnym świecie.Uczeń jest odpowiedzialny zarówno za wynik, jak i sam proces. Zadaniem nauczyciela jest poprawne wdrożenie dziecka w technikę samodzielnego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z napotkanymi trudnościami edukacyjnymi, co będzie miało swoje przełożenie i zaprocentuje w dorosłym życiu.

Współpraca w zakresie nauki oznacza umożliwienie uczniom wspólnej pracy nad treściami kształcenia. Uczniowie dobierają się w różnorodne pary, grupy, zespoły w których razem rozwiązują problemy, wykorzystując potencjał każdego z członków. Każdy uczeń stara się nie przeszkadzać innym i pomagać, gdy jest to konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji. Współpraca rozwija zdolności komunikacji, uczy życzliwości, tolerancji i kultury dialogu. Nauczyciel ma stanowić niepodważalny wzór w tej materii.

Refleksja to umiejętność pochylenia się nad własną pracą, analiza jej postępów, uświadomienie jej celów, na końcu ocena pracy.

 

Uczeń w planie daltońskim

 • poznaje etapy rozwiązywania problemu,
 • uczy się pomagać innym, czyli być ekspertem,
 • uczy się korzystać z pomocy kolegów – ekspertów,
 • w razie potrzeby korzysta z pomocy nauczyciela – specjalisty,
 • dokonuje podsumowania, samooceny i poznaje ocenę nauczyciela.

 

 

Nauczyciel w planie daltońskim

 • sprawuje opiekę nad procesem uczenia się,
 • kontroluje postępy,
 • koryguje błędy,
 • wspiera i podpowiada możliwe ROZWIĄZANIA ALE NIE JEST NIEWYCZERPALNYM ŹRÓDŁEM GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ!

 

 

Godzina daltońska

Godzina daltońska to innowacja w naszej szkole, wyróżniająca nas na tle pozostałych placówek. Jest to czas, w którym uczeń:

 • samodzielnie planuje i wykonuje zadania,
 • może skorzystać ze wsparcia nauczyciela, kolegów oraz koleżanek, jeśli napotyka na trudność lub ma problem  z wykonaniem zadania,
 • może wcielać się w rolę eksperta – dzielić wiedzą i umiejętnościami z innymi,
 • rozwija swoje pasje i zainteresowania z wybranej dziedziny wiedzy, korzystając z instrukcji przygotowanej przez nauczyciela.

W trakcie godziny daltońskiej nauczyciele pełnią dyżury w swoich pracowniach. Służą wsparciem, inspirują do samodzielnego rozwiązywania problemu, odsyłając uczniów do odpowiednich źródeł wiedzy.

MISJA

Szkoła Podstawowa ma zajmować się czymś więcej niż  tylko zdobywaniem wiedzy i umiejętności, ale również być miejscem rozwoju mądrości życiowej i doświadczenia oraz przytulnym i bezpiecznym „drugim domem” dla dziecka. Pragniemy, aby „ŁÓDKA Dalton School” była zarówno wyróżniającym się pod każdym względem obszarem edukacyjnym, jak i miejscem, w którym można rozwijać umiejętności kluczowe takie jak: planowanie własnego czasu pracy, umiejętność rozwiązywania problemów, współpracę w zespole czy stosowanie technologii informacyjnej tak, aby zostały one wykorzystane w normalnym, codziennym i praktycznym życiu. Szkoła powinna przygotować  dziecko do uczenia się, samooceniania, zadbać o rozwój kultury osobistej i przydatnego w świecie savoir vivre.

 

WIZJA

Szkoła buduje swoje fundamenty na trzech filarach zgodnych a zachodnimi (europejskimi) trendami edukacyjnymi. Zapewnia to naszemu absolwentowi swobodny start edukacyjny na kolejnych etapach w szkołach wyższego poziomu. Realizuje Pedagogikę Planu Daltońskiego- zapewniając dziecku optymalny, oparty na indywidualnym rozwoju postęp. Pierwszy filar dotyczy budowania kompetencji matematyczno – komunikacyjno – informacyjnych. Zakłada rozwijanie matematycznego, logicznego i abstrakcyjnego  myślenia. Wzmacnia potencjał ucznia, rozwija talenty.  Uczy poruszać się w świecie informacyjnym i obszarach społecznościowych, które dziś stanowią narzędzia marketingowo – informacyjne. Bezpieczny uczeń to uczeń świadomy zagrożeń! W szkole realizowana jest od klasy trzeciej dodatkowa godzina KREATYWNEJ INFORMATKI, na której oprócz elementów programowania, kodowania, realizowane są podstawy matematycznego myślenia przygotowujące do nauki matematyki na wyższych poziomach edukacyjnych. Oferowane są dodatkowe koła zainteresowań związane z obszarami matematycznej, fizycznej i informatycznej przestrzeni edukacyjnej. Drugi filar – języki to fragment fundamentu otwierający przez naszym absolwentem okno na świat. Świat bez granic możliwy jest wówczas, gdy potrafimy się z każdym porozumieć. Nie chodzi tu jedynie o naukę języków obcych, ale również o rozumienie innych kultur, poznanie świata jako całości. Bliskie są nam  idee globalizmu. Oferujemy zatem naukę języka angielskiego w wymiarze 7 godzin tygodniowodrugi i trzeci język (w opcjonalnych wymiarach 3 i 2 godzin tygodniowo) to znaczy język francuski  i  do wyboru: język hiszpański oraz język niemiecki. Nasi uczniowie są gotowi przystąpić ( i przystępują) do egzaminów zewnętrznych certyfikatów językowych nauczanych języków obcych co dowodzi wysokiego poziomu ich nauczania. Trzeci filar – Kreatywność, szeroko rozumiana oraz Twórcze Myślenie. Rozumiane – jako swoboda w poruszaniu się w obszarach sztuki, również elokwencja, erudycja, błyskotliwość, jasność i otwartość umysłu. Umiejętność budowania owych jakości opartych na zasobach własnych. Rozwój twórczego myślenia, doskonalenie, widza o swoich mocnych i słabych stronach – po to, by nieustannie nad sobą pracować. Świadomy wybór dalszej drogi edukacyjnej oraz  kariery zawodowej – buduje nasz przyszły sukces. Działania szkoły w tym obszarze to dodatkowe godziny w planie zajęć, proponowane koła zainteresowań, realizacja projektów edukacyjnych. Tak przygotowany uczeń (absolwent) poradzi sobie z trudnościami losu, wybierze właściwie dalszą drogę, będzie mógł zrealizować swoje plany i marzenia. Warto wiedzieć, że nasi uczniowie mają w podstawowej ofercie edukacyjnej – dodatkową godzinę języka polskiego i matematyki już od pierwszej klasy  – przez wszystkie lata nauki. Czyli realizują więcej godzin niż zakłada podstawa programowa MEN. Pozwala to na elastyczny układ pracy.

Każdy rodzic decydujący się na zapisanie swojego dziecka do PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, często zadaje sobie pytanie:

Dlaczego akurat ta szkoła ? Co ją wyróżnia ? Co powinienem wziąć pod uwagę przy wyborze dobrej szkoły dla mojej pociechy ?

Chcielibyśmy odpowiedzieć na te pytania, co wyróżnia ŁÓDKA DALTON SCHOOL? Dlaczego warto do nas zapisać dziecko ?

Nasza szkoła znajduję się przy ulicy Rzgowskiej 17A. Położenie naszej szkoły w niewielkiej odległości od centrum miasta i ulicy Piotrkowskiej, sprawia, że dojazd do naszej szkoły jest dogodny.

Szkoła posiada własny kompleks sportowy, w tym halę sportową i basen rekreacyjny. Uczniowie korzystają z obu obiektów podczas zajęć wychowania fizycznego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie OSiR-Angelica.jpg

OSiR Angelica

 

Od 2011 roku jesteśmy placówka Daltońską. Realizujemy zajęcia na podstawie 4 filarów PLANU DALTOŃSKIEGO:

~ Samodzielność

~ Współpraca

~ Odpowiedzialność

~ Refleksja

Uczniowie dzięki metodzie projektów, którą prowadzona jest większa część zajęć w różnym otoczeniu (np. nad morzem dzieci zbierają minerały, uczą się je rozpoznawać, obserwują środowisko naturalne, poznają życie zwierząt, rozpoznają ich gatunki. To, co poznają – rysują, malują, lepią z modeliny, tworzą zapiski w formie dzienników) uzmysławiają sobie jak ważną rolę odgrywają w procesie edukacji.

Więcej na temat PLANU DALTOŃSKIEGO mogą się Państwo dowiedzieć z naszego filmiku promującego szkołę: https://youtu.be/cDE-2i94YW0

Uczymy się w kameralnych warunkach. Co to oznacza ? W klasach liczba uczniów nie przekracza 12. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Poznania jego potrzeb, a także opracowania indywidualnego programu w przypadku wystąpienia trudności w nauce.

Po zmodernizowaniu klas i odświeżeniu ich wyglądu, każda z nich została kompleksowo wyposażona, znajdują się w nich m.in. TABLICE MULTIMEDIALNE. Uczniowie i nauczyciele mogą z nich korzystać podczas każdej lekcji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie tablica-multimedialna-klasa-3.jpg

 

ŚWIETLICA SZKOLNA działa w godzinach 7:30 – 17:30 zapewniając fachową opiekę, połączoną z różnymi wydarzeniami świetlicowymi. Takimi jak Halloween czy Bal Karnawałowy etc.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Bal-Karnawałowy.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Halloween.jpg

 

Oferujemy bogatą ofertę ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

Poniższe zestawienia przedstawiają, o ile więcej godzin lekcyjnych szkoła ŁÓDKA DALTON SCHOOL może zaoferować Państwu i dzieciom. Przy analizowaniu zestawień, warto zwrócić uwagę na języki obce. Język angielski realizowany jest w wymiarze 7h/tyg (w tym 1h z Native Speakerem). Drugi język obcy wprowadzany jest w klasie 4.

Uczniowie klas 4-8 będą mieli możliwość przygotowania się i zdawania egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego i francuskiego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie oBOWIĄZKOWE-ZAJĘCIA-KLASA-1-3.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie oBOWIĄZKOWE-ZAJĘCIA-KLASA-4-8-1.jpg

 

Ponadto, kadra nauczycielska jest pełna pasji i zaangażowania w to co robi. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych i kołach (co roku inne, w zależności od zapotrzebowania) a także projektach takich jak SPACE CAMP czy ODYSEJA UMYSŁU. W ramach czesnego, dzieci mogą skorzystać z opieki psychologa szkolnego, który prowadzi warsztaty klasowe/grupowe a także indywidualne.

Dzieci nie tylko uczą się w murach szkoły. Co roku organizowana jest ZIELONA SZKOŁA, która integruje całą społeczność szkolną. Co więcej, w trakcie trwania roku szkolnego, nasi nauczyciele/wychowawcy organizują przeróżne, ciekawe wycieczki i wyjazdy, w szkole organizowane są również różne tematyczne wydarzenia takie jak kiermasz Halloween’owy czy Koncert Świąteczny.

Bawimy ucząc – Uczymy bawiąc!

ZAPRASZAMY !!

SAMORZĄD SZKOLNY 2018/2019

Przewodnicząca:

W-ce przewodniczący:

 

Zadania i cele samorządu uczniowskiego:

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
art. 35

1. W Szkole może działać samorząd uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd wybierają wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i wychowaniu;
c) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania właściwych zainteresowań;
d) Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz audycji szkolnych;
e) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
f) Prawo wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna samorządu przy akceptacji Dyrektora Szkoły
6. Obowiązki Samorządu:
a) organizowanie spotkań i zebrań poza godzinami lekcyjnymi;
b) przestrzeganie ustaleń władz szkolnych oraz postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
c) konstruktywne działania na rzecz społeczności szkolnej;
d) dbanie o honor Szkoły i godne jej reprezentowanie;