042 250 55 00
Sekretariat

Projekty

Uczniowie klas 3-4 w roku szkolnym 2019/2020 będą mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z Egzaminów organizowanym przez Cambridge Assessment English ( w Łodzi jest to szkoła językowa British Centre).

Testy dla młodych uczniów podzielone są na trzy poziomy: pre A1 Starters, A1 Movers oraz A2 Flyers.

Zostały one stworzone z myślą o dzieciach w wieku 6–12, lat aby w sposób wiarygodny i rzetelny sprawdzić ile już potrafią po angielsku. Testy zostały skonstruowane w taki sposób, żeby nauka była zabawą.

Pre A1 Starters

Czas trwania – około 45 minut

Umiejętności językowe:

~ słuchanie (około 20 minut)

~ czytanie i pisanie (20 minut)

~ mówienie (3-5 minut)

CENA: 250 zł

Termin: Maj/Czerwiec 2020

 

A1 Movers

Czas trwania – około 1 godzina i 2 minuty

Umiejętności językowe:

~ słuchanie (około 25 minut)

~ czytanie i pisanie (30 minut)

~ mówienie (5-7 minut)

CENA: 260 zł

Termin: Maj/Czerwiec 2020

 

A2 Flyers

Czas trwania – około 1 godzina i 14 minut

Umiejętności językowe:

~ słuchanie (około 25 minut)

~ czytanie i pisanie (40 minut)

~ mówienie (7-9 minut)

CENA: 270 zł

Termin: Maj/Czerwiec 2020

 

Dzieci powinny poćwiczyć następujące rzeczy aby dobrze przygotować się do testów Pre A1 Starters, A1 Movers oraz A2 Flyers.

Na wszystkich poziomach dzieci powinny:

• znać odpowiednie słownictwo

• umieć przeliterować i poprawnie napisać słówka z listy

• znać czasy Present Simple i Present Continuous (I go / I’m going)

• rozumieć opisy ludzi (co robią, jak wyglądają, w co są ubrani)

• znać przyimki aby zrozumieć gdzie znajdują się osoby / rzeczy na obrazkach

• poprawnie zapisać literowane słowa oraz inne usłyszane wyrazy

• poprawnie przepisać słowa aby uzupełnić tekst

• rozumieć proste zdania opisujące obrazki i opowiadać o obrazkach

• pokolorować obrazek według instrukcji

• zadawać proste pytania i odpowiadać na nie

Wszystkie dzieci, które przystąpiły do testów Pre A1 Starters, A1 Movers oraz A2 Flyers otrzymują certyfikat. Postępy dzieci są przedstawione w postaci tarcz. Nie ma ocen, ani podziału na wyniki pozytywne i negatywne. Za każdą sprawność językową (słuchanie, czytanie i pisanie oraz mówienie) dzieci mogą otrzymać maksymalnie 5 tarcz. Certyfikaty można odebrać po około 3–4 tygodniach od daty testu. Szczegółowe informacje można uzyskać w centrum egzaminacyjnym oraz kontaktując się z biurem Cambridge English w Łodzi.

 

W KLASACH 3-4 ZA PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ODPOWIEDZIALNA JEST PANI KAROLINA BEDNAREK – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

 

 

 

Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.

 

Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów.

Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.

Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego laureaci mogą z kolei reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych.

 

Uczestnicy Odysei Umysłu w oparciu o własne działanie i doświadczenia kształtują kompetencje intelektualne, akademickie, społeczne i liderskie – bardzo pożądane w nauce szkolnej, rozwoju zainteresowań i przyszłej pracy zawodowej.

Rozwiązując złożone zadania konkursowe – młodzi ludzie uczą się krytycznie analizować informacje celem identyfikacji faktycznych ograniczeń i sedna problemu. Realizując interdyscyplinarne projekty – muszą zdobywać i łączyć wiedzę z różnych dziedzin, a przede wszystkim stosować ją w praktyce.

Działając w grupie osób o wspólnym celu, a różnych osobowościach – Odyseusze uczą się szacunku i zaufania do ludzi o odmiennych poglądach i temperamentach. Widząc, że drużyna osiąga więcej, kiedy wykorzysta talenty oraz zainteresowania wszystkich uczestników – doceniają pracę zespołową i chętniej współdziałają z innymi.

Pracując bez podpowiedzi i sugestii ze strony dorosłych – dzieciaki czują się odpowiedzialne za swoje decyzje i dumne z własnych osiągnięć. Szukając nowatorskich pomysłów – uczą się eksperymentować i świadomie podejmować ryzyko; przekonują się, że błąd to nie porażka, a źródło wniosków na przyszłość.

Chcąc jak najlepiej wypaść na konkursie – uczestnicy pokonują lenistwo i ćwiczą konsekwencję, przełamują zahamowania i odkrywają swoje możliwości. Współzawodnicząc z innymi – uczą się dbać o szczegóły i nie poddawać przy niepowodzeniach, konstruktywnie kierować emocjami i grać fair.

Korzyści z udziału w programie są uniwersalne, bo Odyseusze rozwijają postawy i umiejętności na całe życie. Od dzieci utalentowanych po młodzież ze środowisk społecznie zagrożonych, od przedszkolaków po studentów: wszyscy stają się bardziej niezależni, przedsiębiorczy, otwarci i pewni siebie. Dlatego w Odysei Umysłu każdy jest Zwycięzcą!

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://odyseja.org/

Partner School Science Program (PSSP) w Szkole Podstawowej Łódka Dalton School.

Z przyjemnością informujemy naszych uczniów i rodziców, iż wzorem lat ubiegłych, również w tym roku 2019/ 2020 przystąpiliśmy do programu międzynarodowego PSSP – Space Camp.

Program PSSP to doskonały przykład globalnej przyjaźni w działaniu. Od kilkunastu lat Program PSSP łączy klasy z całego świata, wykorzystując wspólne zainteresowania uczniów naukami ścisłymi, nowościami w świecie nauki, a przede wszystkim podróżami kosmicznymi. Korzystanie z efektywnych materiałów edukacyjnych  NASA, STEAM oraz nauczanie metodą projektową umożliwia komunikację, uznanie i porozumienie między uczniami szkół partnerskich, wykraczając znacznie poza zagadnienia kulturowe i językowe.
Uczniowie nie tylko uczą się w ekscytującym i stymulującym środowisku, ale mają też przypisanych tzw.”E-Pals” z różnych krajów i kultur. E-Pals mają możliwość nawiązania długotrwałych przyjaźni i wspomnień. W trakcie trwania projektu uczniowie przesyłają sobie wiadomości e-mail nie tylko o tematach i projektach związanych z przestrzenią kosmiczną, ale także o codziennym życiu. Daje to PSSP unikalny wielokulturowy aspekt, który sprawia, że ​​nauczyciele i uczniowie wracają do projektu z roku na rok, łącząc ponad 6500 uczniów ze szkół w Bułgarii, Kanadzie, Izraelu, Włoszech, na Litwie, w Polsce, Turcji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Komponenty programu PSSP obejmują:

 • Wspólne badania oparte na projektach realizowanych wg. materiałów edukacyjnych stworzonych na schemacie łączącym w sobie zagadnienia nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (Science Technology, Engineering, Art and Math – STEAM).
 • Wideokonferencje i współpracę w ramach zadań, które są realizowane przy pomocy Cyfrowego Centrum Nauczania projektu PSSP (Digital Learning Center). Podczas sesji wideokonferencyjnych uczniowie mogą dzielić się swoją pracą i modelami z ekspertem kosmicznym.
 • Udział w Tygodniu E-Pal, który jest specjalną sesją letnią projektu w Space Camp w Turcji.
 • Udział gości specjalnych, np. astronautów i naukowców z NASA, w Tygodniu E-Pal.

Główne cele programu to:

 • Rozbudzanie zainteresowania uczniów nauką, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (STEAM) poprzez wspólne badania i praktyczne zajęcia naukowe
 • Promowanie świadomości i poszerzanie wiedzy uczestników na temat różnych krajów i kultur na świecie oraz dążenie do zrozumienia i tolerancji
 • Rozwijanie i usprawnianie umiejętności językowych uczniów, dzięki komunikacji w j. angielskim

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Projekcie:

 • Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • Napisać wypracowanie w języku angielskim, na jeden z kilku podanych tematów
 • Wypełnić (rodzice) wymagane dokumenty
 • Brać czynny udział w przygotowaniach, spotkaniach
 • Być obecnym podczas wideokonferencji z koordynatorami z Turcji

 

Aby zostać ostatecznie zakwalifikowanym do wyjazdu do siedziby NASA w Turcji, należy:

 • Mieć dobre/bardzo dobre wyniki w nauce
 • Mieć bardzo dobre/wzorowe zachowanie
 • Dostać rekomendację nauczyciela języka angielskiego
 • Zakupić bilet na przelot samolotem do/z Turcji

 

Galeria zdjęć