042 250 55 00
Sekretariat

Aktywizacja z ABiS

Aktywizacja rodzica z ABiS – czas realizacji – 01.07.2018 – 30.06.2020  – celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 (35K/5M) osób pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu m. Łódź sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,  poprzez zastosowanie kompleksowych narzędzi w postaci zapewnienia opieki w nowoutworzonym klubie dziecięcym oraz podniesienie kompetencji i umiejętności uczestników w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2020. Wartość dofinansowania: 1 582 964,94