042 250 55 00
Sekretariat

Dodatkowa rekrutacja Tatusiów! :)

Szanowni Tatusiowie !

Zostały ostatnie wolne miejsca do naszego projektu pn. „Aktywizacja Rodzica z ABiS” które są właśnie dla Was! 😉

Jeżeli jesteś Rodzicem dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat i jednocześnie:

  1. zamieszkujesz na terenie miasta Łodzi;
  2. jesteś osobą bezrobotną/bierną zawodowo;
  3. planujesz powrót na rynek pracy;
  4. jesteś zainteresowany/-a udziałem w sesjach z doradcą zawodowym, szkoleniu z kompetencji cyfrowych, szkoleniach zawodowych lub kursach, pośrednictwie pracy;
  5. chciałbyś, aby Twoje dziecko zostało objęte opieką w Klubie dziecięcym za symboliczną kwotę 150 zł/m-c (opieka w godzinach: 7:30 – 17:30, również w okresie wakacji i ferii zimowych, całodzienne wyżywienie, bogata i atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych: zajęcia korekcyjno- ruchowe, muzyczno- taneczne, dogoterapia, zajęcia logopedyczne, spotkania teatralne, spotkania z Mikołajem).

Zgłoś się do projektu „Aktywizacja rodzica z ABiS”. Więcej informacji: http://dalton-lodka.pl/lodka-klub-malucha