042 250 55 00
Sekretariat

Francuski od najmłodszych lat…

W naszej Szkole nauczany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo w czwartej, siódmej i ósmej klasie oraz w wymiarze 3 godzin tygodniowo w klasie piątej i szóstej. Jest to drugi, po angielskim, język obcy, który poznają Uczniowie. Za rozwój ich frankofońskich zainteresowań od lat odpowiada nauczyciel języka francuskiego pani Paulina Oczkowska-Korpecka. Dobra współpraca między lektorem a podopiecznymi sprawiła, że tradycją Szkoły stał się obchodzony corocznie Tydzień Francuski, a Szkoła od lat zaznacza swoją obecność na różnych imprezach o tematyce frankofońskiej organizowanych w naszym regionie. Nasi Uczniowie mogą pochwalić się sukcesami w konkursach wiedzy o Francji, plastycznych, wokalnych, sportowych etc. Ponadto zajęcia języka francuskiego w naszej Szkole przygotowują Uczniów do zdawania egzaminów certyfikatowych DELF. Dzięki współpracy z ośrodkiem Alliance Française, w maju po raz piąty odbył się w naszej Szkole egzamin DELF PRIM A1 dla klasy szóstej. Dyplomy DELF (Diplôme d’études en langue française) potwierdzają znajomość języka francuskiego na danym poziomie i są uznawane na całym świecie! Uczniowie klasy ósmej będą mieli od roku szkolnego 2018/2019 możliwość uzyskania kolejnych certyfikatów, np.  DELF JUNIOR na poziomie A2, a uczniowie podejmujący naukę w naszej Szkole od września 2018 roku rozpoczną swoją przygodę z językiem francuskim już od klasy pierwszej!