042 250 55 00
Sekretariat

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, którzy biorąc pod uwagę potrzeby dziecka, indywidualizują proces wychowania, dbając o wszechstronny rozwój każdego przedszkolaka. Wybierają ciekawe metody i formy pracy z dziećmi, aby każdy dzień w przedszkolu dostarczał im wiele przygód i możliwości rozwoju. Nauczają w duchu kreatywności oraz otwartości na drugiego człowieka.

Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.
Maria Montessori

Kadra

Dyrektor ŁÓDKA Klub Malucha
Opiekun dziecięcy pedagog
Opiekun dziecięcy pedagog
Opiekun dziecięcy pielęgniarka
pracownik rozdzielni