042 250 55 00
Sekretariat

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, którzy biorąc pod uwagę potrzeby dziecka, indywidualizują proces wychowania, dbając o wszechstronny rozwój każdego przedszkolaka. Wybierają ciekawe metody i formy pracy z dziećmi, aby każdy dzień w przedszkolu dostarczał im wiele przygód i możliwości rozwoju. Nauczają w duchu kreatywności oraz otwartości na drugiego człowieka.

Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.
Maria Montessori

Kadra

Dyrektor
Opiekun dziecięcy pedagog