042 250 55 00
Sekretariat

Metody Pracy

Klub Malucha powstał z myślą o dzieciach w wieku od 1-3 roku życia. Nasza placówka, łącząc elementy Planu Daltońskiego z pedagogiką Marii Montessori, stawia sobie za cel rozwijanie u podopiecznych samodzielności, niezależności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy.

Idea planu daltońskiego powstała w okresie pierwszej połowy XX wieku. Została ona opracowana przez Helen Parkhurst. Impulsem do reorganizacji sposobu pracy było prowadzenie zajęć w grupie zróżnicowanej wiekowo i o różnym poziomie umiejętności oraz odmiennymi potrzebami edukacyjnymi. Helen Parkhurst podzieliła uczniów na mniejsze grupy, którym okresowo przydzielała zróżnicowane zadania z poszczególnych przedmiotów. Zmieniła organizację swojej pracowni i podzieliła ją na mniejsze przestrzenie, gdzie każdy uczeń lub grupa mogła uczyć się niezależnie od innych. Uczniowie otrzymywali zakres materiału, który we własnym zakresie musieli opanować, a nauczyciel był dla nich wsparciem, drogowskazem.

Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech, a jednocześnie pedagogiem, przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości i o różnym statusie materialnym. W swoim życiu poświęciła się misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości. Według autorki edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że pierwsze lata życia dziecka to okres wyjątkowej zdolności oraz chęci do zdobywania i przyswajania wiedzy, dlatego też, w naszym klubie dajemy mu możliwość wszechstronnego rozwoju i wspieramy jego spontaniczną i twórczą aktywność.

„Dziecko uczy się samo z siebie” – to maksyma przewodnia którą kierujemy się w pracy z maluchami. Każde dziecko jest inne a jego zainteresowania odmienne. Głównym zadaniem Klubu Malucha jest zapewnienie podopiecznym przestrzeni, którą będą mogli swobodnie badać oraz eksplorować na miarę własnych możliwości oraz w zgodzie z własnymi zainteresowaniami. Z tego powodu wszystkie urządzenia, meble oraz pomoce dostosowane są do wzrostu oraz możliwości psychofizycznych maluchów.

Nie wyręczamy dziecka w zadaniach, czy czynnościach już przez nie opanowanych, stawiając na kształtowanie samodzielności od najmłodszych lat. DZIECKO jest tutaj liderem – pracuje w obszarze własnych zainteresowań a nauczyciel za nim podąża, motywuje oraz wspiera w razie takiej potrzeby. Wychodzimy  z założenia, że maluch w działaniu to maluch  który szybciej przezwycięży lęk separacyjny z rodzicami i lepiej odnajduje się w nowym środowisku.

 

Przygotowane otoczenie jest niezwykle istotne w pedagogice Montessori. W naszym Klubie zadbaliśmy o to, aby cechowało się ono prostotą, było dostosowane do rozmiarów dziecka, oraz odpowiadało różnorodnym przejawom jego aktywności. Przestrzeń w której funkcjonują maluchy stanowi uporządkowaną całość, stwarza poczucie bezpieczeństwa oraz wewnętrznego spokoju.

Pracownia Montessori została zaprojektowana zgodnie z zasadami montessoriańskimi. Każda z pomocy występuje tutaj w pojedynczym egzemplarzu. Dzięki tak przemyślanej strategii, dzieci uczą się szacunku dla wyborów innych rówieśników, dzielenia pomocami oraz zgodnej pracy w grupie. W każdym z działów pomoce uszeregowane zostały według stopnia trudności. Dzieci już od samego początku przyzwyczają się do porządku panującego w tak zaprojektowanej przestrzeni, zaś z czasem, utrzymywanie go przez nich samych staje się nawykiem. Przestrzeń, w której gości ład oraz harmonia stwarza także poczucie bezpieczeństwa oraz pomaga zaadaptować się dziecku do nowego środowiska.

W każdej z pracowni, zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori,        wyodrębnione zostały następujące przestrzenie edukacyjne:

  • Kącik życia praktycznego –  przeznaczony do nauki czynności niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym, np. wiązania sznurowadeł, zamiatania, przygotowania posiłku, nakrywania i podawania do stołu.
  • Kącik sensoryczny – stymulujący rozwijanie zmysłów np. puszki szmerowe, woreczki zapachowe (np. z cynamonem, goździkami), kawałki materiałów o różnych fakturach itp.
  • Kącik matematyczny – rozwijający pojęcia matematyczne tj . liczba, cyfra itd.
  • Kącik sztuki i kultury – pobudzający ciekawość poznawczą dziecka, oraz skłaniający do twórczej aktywności.
  • Kącik językowy – książki bogate w prawdziwe fotografie.

Sala doświadczenia świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Celem zorganizowania takiej przestrzeni dla naszych podopiecznych było stworzenie im możliwości wzbogacenia doświadczeń oraz odbierania całej masy nowych bodźców, co wpływa na ich dynamiczny rozwój psychofizyczny.

 Bogata oferta zajęć dodatkowych oraz atrakcji to największe atuty naszej placówki, dzięki którym dziecko zawsze jest uśmiechnięte i pochłonięte pasją twórczą. Proponujemy naszym podopiecznym następujące aktywności oraz atrakcje:

  • LOGOPEDA CZYLI ZAJĘCIA BUZI I JĘZYKA
  • DOGOTERAPIA
  • ZAJĘCIA KOREKCYJNO-RUCHOWE
  • ZAJĘCIA TANECZNE ( balet)
  • JĘZYK ANGIELSKI