042 250 55 00
Sekretariat

Plan Daltoński

Idea planu daltońskiego powstała w okresie pierwszej połowy XX wieku. Została ona opracowana przez Helen Parkhurst. Impulsem do reorganizacji sposobu pracy było prowadzenie zajęć w grupie zróżnicowanej wiekowo i o różnym poziomie umiejętności oraz odmiennymi potrzebami edukacyjnymi. Helen Parkhurst podzieliła uczniów na mniejsze grupy, którym okresowo przydzielała zróżnicowane zadania z poszczególnych przedmiotów. Zmieniła organizację swojej pracowni i podzieliła ją na mniejsze przestrzenie, gdzie każdy uczeń lub grupa mogła uczyć się niezależnie od innych. Uczniowie otrzymywali zakres materiału, który we własnym zakresie musieli opanować, a nauczyciel był dla nich wsparciem, drogowskazem.