042 250 55 00
Sekretariat

Rekrutacja do projektu pn.”Aktywizacja Rodzica z ABiS”

Szanowni Rodzice, opiekunowie prawni,

Celem naszego projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 (35 Kobiet/ 5 Mężczyzn) osób pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu m. Łódź sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Gwarantujemy opiekę przez wykwalifikowaną kadrę nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.

Szanowni Państwo zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych:

Regulamin projektu pn. Aktywizacja Rodzica z ABiS wraz z załącznikami

Statut ŁÓDKA Klub Malucha z dn.30.01.2019

Umowa o świadczenie usług opiekuńczych w ŁÓDKA Klub Malucha wersja z dn. 04.03.2019

WYPRAWKA ŁÓDKA KLUB MALUCHA Projekt pn.Aktywizacja rodzica z ABiS

ŁÓDKA Klub Malucha rozpoczął swoją działalność od 31 stycznia 2019 roku

Czesne w ramach projektu pn. „Aktywizacja Rodzica z ABiS” wynosi na miesiąc wraz z wyżywieniem wynosi: 150,00 zł

Kontakt z biurem projektu:

Koordynator Projektu
Krzysztof Fydryszek
email: k.fydryszek@dalton-lodka.pl
tel. +48 517 717 773

www.dalton-lodka.pl/lodka-klub-malucha