042 250 55 00
Sekretariat

Dla rodziców

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker.

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

7.30 – 9.00 – schodzenie się dzieci do przedszkola

 • zabawy swobodne z dziećmi w kącikach zainteresowań,
 • praca na pomocach,
 • praca nauczyciela o charakterze obserwacyjno – kompensacyjnym, stymulującym
 • Plan Daltoński: ustalenie dnia tygodnia, planu dzisiejszego dnia, przypomnienie Kodeksu Przedszkolaka.

9.00 – 10.00- zabawy dydaktyczne

 • czynności higieniczne i samoobsługowe,
 • śniadanie (9.00),
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
 • zajęcia inspirowane przez nauczyciela.

10.00 – 11.00 – zajęcia edukacyjne

 • język angielski,
 • rytmika

11.00 – 12.00

 • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela,
 • zabawy dzieci w kącikach zainteresowań,
 • zabawy indywidualne i grupowe,
 • zabawy z puzzlami i układankami.

12.00 – 13.00

 • czynności higieniczne i samoobsługowe,
 • obiad (12.00),
 • zabawy uspokajające i relaksujące,
 • opowiadanie i czytanie bajek, utrwalanie wierszy i piosenek,
 • zabawy dydaktyczne.

13.00 -14.00

 • pobyt dzieci na świeżym powietrzu ( spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie i na placu zabaw),
 • gry i zabawy sportowe,
 • obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.

14.00 – 17.30 – aktywność własna i inspirowana przez nauczyciela

 • praca na pomocach edukacyjnych,
 • czynności higieniczno- sanitarne,
 • podwieczorek (15.00),
 • zabawy plastyczne, ruchowe, werbalne,
 • opowiadanie i czytanie bajek.

Przedszkole w ramch opłaty czesnego zapewnia:

 • opiekę w godzinach od 7:30 do 17:30,

 • śniadania,

 • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczne,

 • zajęcia rozwijające zdolności plastyczne,

 • eksperymenty w ramach Akademii Badacza,

 • warsztaty multisensoryczne,

 • język angielski – codzienne zajęcia z lektorem języka angielskiego,

 • język angielski z Native – spekerem (zerówka) – 1 raz w tygodniu,

 • język francuski,

 • zajęcia komputerowe (zerówka) – 1 raz w tygodniu,

 • zajęcia gimnastyczne prowadzone przez specjalistę wychowania fizycznego

 • rytmikę (1 razy w tygodniu),

 • zajęcia plastyczne prowadzone przez absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych,

 • zajęcia na basenie  (1 raz w tygodniu) prowadzone przez instruktorów nauki pływania,

 • zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci potrzebujących wsparcia,

 • zajęcia promujące zdrowy i bezpieczny styl życia,

 • logorytmikę (1 raz w tygodniu),

 • dogoterapię (1 raz w miesiącu),

 • diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego,

 • opiekę psychologa i pedagoga korekcyjno – kompensacyjnego,

 • zajęcia z psychologiem rozwijające kompetencje społeczne ( 1 raz w tygodniu),

 • opiekę pielęgniarki dziecięcej.

Opłaty:

 • Wpisowe ( jednorazowe) – 500 zł
 • Czesne – 680 zł za miesiąc ( opłacane przez 12 miesięcy)
 • Wyżywienie ( obiad + podwieczorek) – 8,50 zł / dziennie (opłata odliczana przy nieobecności dziecka)
 • Wyprawka – 150 zł (sem.I) oraz 100 zł (sem. II)
 • Ubezpieczenie – stawka negocjowana corocznie