042 250 55 00
Sekretariat

Kadra

Kadrę pedagogiczną  tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, którzy biorąc pod uwagę potrzeby dziecka, indywidualizują proces wychowania, dbając o wszechstronny rozwój każdego przedszkolaka. Wybierają ciekawe metody i formy pracy z dziećmi, aby każdy dzień w  przedszkolu dostarczał im wiele przygód i możliwości rozwoju. Nauczają w duchu kreatywności oraz otwartości na drugiego człowieka.

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”

Maria Montessori

Dyrektor Przedszkola

Nauczyciel grupy starszej
Nauczyciel grupy młodszej


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/szkola/page-kadra.php on line 50