042 250 55 00
Sekretariat

O nas

Dyrektor ŁÓDKA Przedszkole Daltońskie
MARIA GIEŁZAK
email: sekretariat@dalton-lodka.pl
tel. kont. 42 250 55 00, 512 203 508

Drodzy Rodzice

Na pewno długo się zastanawiacie, jakie przedszkole wybrać dla swojego dziecka. W końcu macie powierzyć swój najcenniejszy skarb obcym ludziom na wiele godzin dziennie. Jakie więc powinno być to wymarzone przedszkole?

Powinno być kameralne, z ciepłym, przyjaznym klimatem, powinno być bezpieczne, ładne, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki.

Powinno mieć wykwalifikowane, miłe i troskliwe opiekunki, które potrafią dziecko przytulić, ale też nauczyć samodzielności, ukształtować odpowiednie nawyki i zapewnić realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Powinno rozwijać dziecko, wykorzystując jego naturalną ciekawość i chęć do nauki.

A jakie jest nasze przedszkole? Właśnie takie.

A jeszcze…

Łódka Przedszkole Daltońskie opiera się na koncepcji Planu Daltońskiego i elementach metody Marii Montessori, indywidualizując pracę z dziećmi, uwzględniając ich potrzeby, zainteresowania i możliwości rozwojowe. Uczy samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Oferuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych takich jak zajęcia języka angielskiego, francuskiego, zajęcia muzyczne, plastyczne, informatyczne (grupa starsza), sportowe, zajęcia pływania na własnym basenie oraz opiekę logopedy i psychologa.

Jest to po prostu miejsce, które zapewni Waszemu dziecku wszechstronny rozwój, szacunek i poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy.

Dyrektor ŁÓDKA Przedszkole Daltońskie
Maria Giełzak

Misja i wizja

ŁÓDKA Przedszkole Daltońskie

Przestrzegamy praw dziecka, wynikających z dziecięcych potrzeb;

Rozwijamy kompetencje społeczne, ucząc odróżniania dobra od zła;

Zapewniamy fachową opiekę, zatrudniając  wykształconych i kreatywnych nauczycieli;

Eksponujemy twórczy potencjał dzieci, umożliwiając im spontaniczną aktywność;

Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój dzieci, na każdym etapie ich  życia;

Stwarzamy warunki do wychowania szczęśliwego człowieka, potrafiącego akceptować siebie i innych ludzi;

Zapewniamy  naszym absolwentom dobry start w szkole oraz wychowujemy w przekonaniu, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych;

Kształcimy dzieci na samodzielne, odpowiedzialne i współdziałające w grupie;

Organizujemy różnorodne zajęcia wspierające uzdolnienia;

Liczymy się z opiniami rodziców, traktując ich w sposób partnerski;

Eksperymentujemy z dziećmi, wprowadzając je w świat nauki i doświadczeń.

 

Łączymy indywidualną pracę z potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami rozwojowymi dzieci;

MÓwimy o emocjach i uczymy radzenia sobie z porażkami;

Doskonalimy relacje ze środowiskiem lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy;

Kształtujemy zasady zdrowego stylu życia;

Angażujemy się w różnorodne akcje społeczne i charytatywne.