042 250 55 00
Sekretariat

O nas

Dyrektor ŁÓDKA Klub Malucha 
BARBARA PAPIERZ
email:  b.papierz@dalton-lodka.pl
tel. kont. +48 695 563 232

ŁÓDKA Przedszkole Daltońskie  jest placówką stworzoną przez doświadczonych pedagogów wyróżniających się kreatywnością i pasją. Wykwalifikowana kadra nauczycieli, charakteryzująca się pomysłowością pod czujnym okiem dyrektor Barbary Papierz – wieloletniego nauczyciela i konsultanta edukacji elementarnej.

Mieścimy się na terenie ogrodzonego kompleksu Wyższej Szkoły Informatycznej Umiejętności w nowoczesnym i bezpiecznym budynku.

Jesteśmy jedynym przedszkolem, które łączy metodę Planu Daltońskiego z elementami pedagogiki Marii Montessori. W działaniu stawiamy na trzy główne aspekty: samodzielność, odpowiedzialność i współdziałanie wiedząc jak ważne są to umiejętności. Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym mają najlepsze predyspozycje do nauki, zapewniamy codziennie zajęcia z języka angielskiego.     

Posiadamy dwie grupy przedszkolne. Grupa I jest zróżnicowana wiekowo, przebywają w niej dzieci w wieku od 2,5 do 4 roku życia. Natomiast grupa II została przewidziana dla dzieci 5 i 6- letnich z myślą o przygotowaniu ich do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Naszym celem  jest  stworzenie domowej   atmosfery, radości i  życzliwości   dającej dzieciom i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy ukierunkowani na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami. Wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka twórczego,  z bogatą wyobraźnią, zdolnego do akceptacji siebie i innych, po prostu otwartego na „świat”.

Misja i wizja

ŁÓDKA Przedszkole Daltońskie

Przestrzegamy praw dziecka, wynikających z dziecięcych potrzeb;

Rozwijamy kompetencje społeczne, ucząc odróżniania dobra od zła;

Zapewniamy fachową opiekę, zatrudniając  wykształconych i kreatywnych nauczycieli;

Eksponujemy twórczy potencjał dzieci, umożliwiając im spontaniczną aktywność;

Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój dzieci, na każdym etapie ich  życia;

Stwarzamy warunki do wychowania szczęśliwego człowieka, potrafiącego akceptować siebie i innych ludzi;

Zapewniamy  naszym absolwentom dobry start w szkole oraz wychowujemy w przekonaniu, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych;

Kształcimy dzieci na samodzielne, odpowiedzialne i współdziałające w grupie;

Organizujemy różnorodne zajęcia wspierające uzdolnienia;

Liczymy się z opiniami rodziców, traktując ich w sposób partnerski;

Eksperymentujemy z dziećmi, wprowadzając je w świat nauki i doświadczeń.

 

Łączymy indywidualną pracę z potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami rozwojowymi dzieci;

MÓwimy o emocjach i uczymy radzenia sobie z porażkami;

Doskonalimy relacje ze środowiskiem lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy;

Kształtujemy zasady zdrowego stylu życia;

Angażujemy się w różnorodne akcje społeczne i charytatywne.