042 250 55 00
Sekretariat

Anna Wójcik

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego na Uniwersytecie Łódzkim. Swój warsztat pracy udoskonaliłam dzięki studiom logopedycznym i neurologopedycznym w Krakowie. Dotychczas pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przez osiem lat byłam też wykładowcą wyższej uczelni, gdzie wprowadzałam studentów w świat metodyki edukacji przyrodniczej i muzyczno-tanecznej. Kurs pedagogiki Marii Montessori pozwolił mi na rozwinięcie moich kompetencji w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wykorzystując ideę Planu Daltońskiego tworzę autorskie pomoce dydaktyczne oraz karty pracy. Codziennie dbam o to, by w klasie panowała atmosfera życzliwości, współpracy i wzajemnej pomocy. Indywidualne podejście do uczniów, rozwijanie ich samodzielności i odpowiedzialności są moim priorytetem.

„Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym”

Maria Montessori

email: a.wojcik@dalton-lodka.pl